Yüksek ve Geri Tesir Ayrımı

CELSE: 102 KADEME:3     07.04.1967

Yüksek ve geri tesir ayrımının mutlaka yapılması gerekir. Yüksek tesirler insanda vicdan şeklinde belirir, geri tesirler ise nefs şeklinde belirmezler, çünkü nefs varlığın özünde bulunan bir şey değildir. Bencillik gelip geçicidir ve ruhun bedenlenmesiyle ortaya çıkmıştır.

Bedenlenmek sadece bir kalıp içinde bulunmayı değil, evrim realiteleri içinde belirli noktaları da temsil eder. Geri tesir, iradesini ve etki gücünü İlahi İrade Yasaları doğrultusunda kullanmaya gayret eden insanı saptırmaya çalışır, bu da insanlık realitesinin bir gereğidir.

Şüphesiz insanın savaştığı en zayıf tarafı, bencilliğiyle ortaya çıkan tarafıdır. Görünüşte geri tesirlerin beslendiği kaynak ve yer nefsmiş gibi görünmektedir, oysa evrende bu görevi yapan bir tesir alanı vardır. Bu, kutsal metinlerde ayartıcı şeytanla sembolize edilir. Dolayısıyla maddeden yayılan tesir, bizim ifade etmek istediğimiz tesire benzemez, yani geri tesire benzemez.

Madde belirli bir realitenin ifadesidir, onun da kendi arasında yüksek ve geri olarak sıfatlandırılacak tesir kademeleri vardır, nasıl ki aynı şey ruhi planlar için de geçerlidir. Siz maddi bir auranın içinde bulunduğunuz için bu tesirlerle sıkı bağlantıdasınız, yani karşılıklı bir alışverişiniz var. Aslında maddi tesir sizi saptıramaz, insan ruhu daima bedenine hakimdir. Yalnız bu hakimiyeti bazen bir otomatizma içinde, bazen bir takım pratiklerle, daha ileri evrelerde ise idrakli ve şuurlu olarak kurar. Oysa saptırıcı nitelikteki gerçek geri tesirlere insan hakim değildir. Farkı anlayabildiniz mi?

Geri tesir eğer tüm şiddetiyle insanlar ya da varlıklar üzerinde etkili olsaydı, evrimleşmenize hemen hemen imkan kalmazdı. İşte Allah’ın Rahim ve Rahman oluşu (esirgeyen ve bağışlayan oluşu) tesirler açısından bunu ifade eder.

Yani ruhi gelişiminiz için düzenlenmiş geri tesirin şiddet ve darbelerine, yine ruhi gelişiminiz için düzenlenmiş yüksek tesirlerle engel olunur! Şefaati bir bakıma böyle anlayabilirsiniz. Evrende, evrim realitelerinin kalite ve fonksiyonları itibariyle içlerinde sakladıkları bir özellik vardır.

Bu özelliği tesir açısından tespit etmek isterseniz, orada geri ve yüksek tesirlerin bulunuş oranlarını bilmeniz gerekir. Yükselen realitelerde, yüksek tesirlerin yanı sıra geri tesirler çok az yer tutarlar. Bunu bir projeksiyon olarak varlıklar üzerinde tespit edebilirseniz, nefsaniyetin bulunduğu oranda orada geri tesirin gerçekleşme alanını da tespit edebilirsiniz.

Realite bile gözleminize çarpan böyle bir sahnedir. Bu yüzden, görece olmakla birlikte geri tesirleri nefsaniyetle paralel şekilde görmeye eğilimlisiniz

Kaynak: Sadıklar Plânı-Celse: 102Eklenme Tarihi
16.12.2013 19:28:45