Vicdanlı Yaşamak

Vicdanınız bizatihi sizsiniz denildiği vakit meleke olma niteliğini yitirmiş uyanık insan meydana gelmiştir. Aslında bu aşama insanlığın büyük bir umududur.

Her şeyin örneği olduğu gibi bunun da örnekleri verilmiştir. Yani olmayacak bir iş değildir. Bu artık tam anlamıyla vicdan uygulaması da değil doğrudan doğruya vicdanı yaşamak, vicdan olarak hayatta bulunmak demektir ki bu kutsal kitaplarda ‘cennet hayatı, cennet meyvesi ‘ olarak ifade edilmiştir.

Vicdanın daha iyi anlaşılabilmesi için çeşitli şekilde ileri sürülen açıklamaları gözden geçirmek gerekir.

Bunların büyük bir kısmı filozofik mahiyette olan iddialardır. Vicdan anadan doğmadır diyenlere göre adeta bir nevi içgüdüdür. Vicdanın hükümlerine ve duygularına dikkat eden herkes bunların kendiliğinden adeta oluverdiğinin farkına varır.

Başkaları yahut herhangi bir iş hakkında tereddütsüz hüküm vermemiz ve bir işi vazife olarak görmemiz gibi davranışlar insanda doğuştan mevcuttur.

Filozofların bir kısmı ve Rousseau iyi ve kötüyü ayırt etmekte, vicdani yanılmaz bir yargıç olarak görüyorlar.

İyi ve kötüyü doğrudan doğruya sezmeye bizi muktedir kılan ana kuvvet ruhun doğuştan getirdiği bir melekedir.

Kaynak: Yaşamın Amacı Kendini Bilmek-Sf:274 - Ergün ArıkdalEklenme Tarihi
17.12.2013 17:14:40