Üst Bir Realiteden Tesir Almak

CELSE: 68     27.05.1965

Bir varlığın bir üstünden, bir üst realiteden tesir alması demek, kendi realitesini daha iyi öğrenmesi demektir.  Kendi realitesini öğrendikten sonra, daha üstün bir realiteyle daha sıkı bir bağlantıya geçmeye başlar.  

Ancak ondan sonra çevresinde gözlemlediği olayların seyri ve bundan çıkardığı sonuçlar da değişir.

Tesir konisi, her varlığın içinde bulunduğu realiteyle, bir üst realite arasındaki dikey ve yatay tesir planlarının oluşturduğu bir ortamdır.

Bu öyle bir ortamdır ki, her bireyde ayrı bir özellik gösterir. Fakat külliyen hepsi daha üst bir realitenin ateşiyle aydınlanır, böylece ortak tesir konileri meydana gelir.

Sizin bileceğiniz kadarıyla, tesir bir üst realitenin fiili bilgisidir.

Buradan şunu çıkarabilirsiniz, her varlık bir üst realitesinden yöneltilmiş fiili bir bilgi akımı içerisindedir. Bunu % 2 oranında şuurlu olarak alır, diğer taraftan da otomatik olarak yayar.

Sadıklar Plânı-Celse: 68 Tarih: 27. 5. 1965Eklenme Tarihi
17.12.2013 15:28:45