Şuur Alanının Temizlenmesi

Ruhun tekâmül süreci içerisinde kazanmış olduğu her türlü tutum ve davranış, şuur sahasında birtakım izler ve birikintiler meydana getirir.

Peki bu birikintiler nasıl temizlenir? Bu birikintiler, ilkelerle bağdaşabilecek hale yani daha uyumlu bir hale gelebilmek için birtakım yaptırımlar, zorlamalar, icaplar şeklinde sürekli karşımıza çıkarlar.

Bu icaplar karşısında bu zaruri durum karşısında varlığın göstereceği gayret ise çok önemlidir.

Çünkü icaplar sonuç itibarıyla ihtiyaçlarımızmış gibi ortaya çıkarlar, bize kendilerini ihtiyaçlarımız tarzında gösterirler.
İhtiyaçları karşılamak, tatmin etmek ise bizim görevimizdir. İhtiyaçlar bizi eprövlere götürürler.

Eprövlerden alacağımız sonuçlar da şuur alanımız içerisinde bulunan ve temizlenmesi gereken o birikintilerin yakılmasına sebep olurlar.

Kaynak: Sonsuzluk Yolcusu –Evrensel İnsan:Sayfa:185  Ergün ArıkdalEklenme Tarihi
17.12.2013 19:16:01