Spatyom ve Kader Planı

CELSE: 119 KADEME: 3  22.03.1968

Dünya kendi spatyomunu da barındırır, her planet kendi süptil planına ve kader planına sahiptir. O kader planına bağlı varlıklar, süptil planla kaba maddi plan arasında deneyimler geçirirler.

Celselerde bir varlığın medyumla bağlantıya geçtiğini söylersiniz, sürekli gökyüzünden yere doğru uzanan bir takım hatlar, ışıklar veya bir takım titreşimler hayal edersiniz, bu yanlış bir düşüncedir. Fakat öyle gerektiği için şimdiye kadar size başka türlüsü açıklanmamıştır.

Oysa süptil planınızla, duyular aleminiz birbirinin içinde ve birbirinin dışında hareket ederler. Yaşadığınız şu çevre içinde ve aynı düzeyde süptil bir planın varlıkları da yaşamaktadır. Ne sizin onlardan, ne de onların sizden bir rahatsızlığınız vardır. İşte bu noktayı bir İdare Mekanizmasının üçlü bağlantısına da ilave ediniz.

Ne demektir spatyom? Ölülerinizin sığındığı bir alem mi? Bedensiz varlıkların bulunduğu yer mi? Hayır orada da enkarne olursunuz. Spatyom bir şuur halidir, o şuur haline eşlik ederek kaba maddi tesirlerden kurtulmak veya geçici olarak onlardan ayrı kalmak zorunluluğudur. İşte bedeninizi böyle terk edersiniz.

Ahiret, ölülerinizin gezip dolaştığı bir yer değildir, böyle bir yer söz konusu değildir. Söz konusu olan, varlığın şuur halinin değişmesidir. Şuur halinizin yeniden değişmesi, durumun gereğine göre sizi insan suretinde dünya üzerinde enkarne kılar.

Bu değişiklik, spatyom dediğiniz başka bir şuur hali içine girdiği zaman otomatik olarak beden terk edilir, akışkanlık ve tesirin hareket gücü ister istemez bu sonucu doğurur. Sizler aynı zamanda çok değişik şuur halleri içinde bile, örneğin bir mekanizmanın kendi şuuruna dahil faaliyetlerden ibaret kalırsınız. İşte böylece değişik bir şuur hali, değişik bir şuur bilgisi içinde ve bir mekanizmanın tasavvurunda, çok üstün bir şuurun ilk sezgilerini almaya başlayacaksınız.

Enkarnasyon bedenlenmek değildir. Enkarnasyon, bir şuur halinden başka bir şuur haline dönüşmektir ki, zorunlu olarak o şuur halinin gerektirdiği koşullara bürünme şeklinde ortaya çıkar. Bu koşullardan biri de insan şeklinde olmak veya başka bir kalıba girmektir. Başka kalıp, evrimin daha geri düzeylerindeki kalıplar olabileceği gibi, sahip olduğunuz kalıptan çok daha duygulu, çok daha ince tesire sahip kalıplar da olabilir.

Örneğin, süptil beden dediğiniz kalıp, ancak varlığın şuur haliyle bir arada mevcuttur. Şuur hali tekrar yoğunlaşmaya ve daralmaya başladığı zaman, otomatik olarak bağlantı kaba maddi bedenle olur. Ölüm dediğiniz olay, varlığın şuur faaliyetinin ve şuur alanının kaba ve dar tesirden, ince ve geniş tesire doğru yönlendirilmesi sonucunda ortaya çıkar, yani kalıp bırakılır ve yeni şuurunun boyutu içinde kendine has bir mekanı oluşturur. İşte bu mekan oluşturma, sizin süptil bedeninizdir. İnsana benzemek şu andaki size benzemek değildir, bunu iyi anlayınız! İnsana benzemek, insanın oluşumundaki amaca ve prensiplere sahip olmak demektir. Süptil bedenli insan suretindeki varlık demek, insanın amaç ve prensibiyle aynı durumda olan varlık demektir!

Sadıklar Plânı Celse:119 Kademe:3  Tarih: 22.03.1968Eklenme Tarihi
17.12.2013 07:21:31