Sağlıklı Olmanın Anlamı

CELSE: 154     25.02.1972

Tam sağlıklı olmanın anlamı, fizik ve ruhi planda, yani iki şekilde düşünülmek suretiyle anlaşılır. Birincisi, beden organizasyonunun organizatörler aracılığıyla en büyük organizatöre, bedeni kullanmakta olan ruhi varlığa tam bir uyum içinde bağlı olmasıdır. Hastalıklarınızın çoğu organizasyon bozukluğundan, büyük organizatörden gelen ve ona giden bilgilerin eksik şekilde iletilmesinden, bedene bağlı elektriksel faaliyetin normal bir seyir izlememesinden, nihayet beyin mekanizmasının tüm bölgeleriyle gerekli şekilde faaliyet gösterememesinden kaynaklanır. Çok sağlıklı görünen bir vücut, beyin birliği bakımından, bölgeler arasındaki faaliyetin mükemmelliği bakımından sağlıklı değildir. Örneğin, tüm dünya insanlığı şu haliyle tam sağlıklı değildir, çünkü beyin bölgelerinin hepsi arzu edilen kapasitede bir faaliyet yapamamaktadır. Bu yüzden, bu kapasitenin biraz üstüne çıkmış olanların toplum nazarında üstün bir değer kazandığını görürsünüz! Fizik sağlığınız organizasyon sağlığınıza bağlıdır. Her bir organın bir organizatörü olduğunu biliyorsunuz. Organizatörler arasındaki bağlantı hem büyük organizatör vasıtasıyla, hem de bizzat kendileri tarafından kurulur. Önemli olan, bu ikinci derecedeki organizatörler arasındaki bağlantının en iyi şekilde yürütülmesidir. Göğüs boşluğunda, karın boşluğunda, kafada ve vücudun her tarafında çok çeşitli işler gören organizasyonlar var. İç organlarınız arasındaki gerçek birlik, organizatör varlıkların genel ruhi plana göre bedenin yaşamını sürdürmesi demektir.

Fiziki bakımdan gözünüzle, aletlerinizle saptayamadığınız pek çok uyumsuzluk vardır, bunların giderilmesi epey zordur. Önce fiziki planınız bakımından zordur, çünkü şimdiki devrin dünya şartları zaten dengesiz bir düzeni sürdürmektedir. Bu yüzden, buna bağlı sistemlerde dengesizliğin olması garip değildir. Dünya nasıl hastaysa, onun hücreleri olan bedenler de hastadır!

Dünya bir organizatör, güneşe bağlı planetler ayrı bir organizatördür. Fakat dünya organizatörü, diğer planetlerin organizatörleriyle her şeyde mutabık değildir. Karaciğer bir organizatör, mide de bir organizatör, kalp de bir organizatör, ama hepsi birbiriyle mutabık değil. Dediğimiz gibi bunlar arasındaki uyum, aura adını verdiğiniz beşeri elektrik alanında kendini gösterir. Beşeri elektrik fiziki elektrikten farklıdır, lambayı aydınlatan elektrikle, vücudunuzun meydana getirdiği aura ya da beşeri elektrik birbirinden oldukça farklı, enerji adıyla birleştirebileceğiniz iki ayrı tiptir. Vücudunuzun gerçek uyumu, fizik sağlığı, auranızın mükemmelliğiyle biraz olsun anlaşılabilir. Ayrıca beyninizin kayıt sistemi, hücrelerin enerji içeriği ve yapısı sağlıksız olmanızın üst düzeyden bir başka çeşididir. Duyularınız ve duygulanmalarınız aracılığıyla beyninize işlenmiş titreşimler, her zaman normal haliyle korunmamıştır. Birçok titreşimin, iyi bir zihni terbiyeyle oradan silinip atılması gerekirken daha fazla derinleştirilmiş ve hastalıklı bir bünyenin oluşturulmasına sebep olunmuştur. Elbette vasıtasının bu yıpratıcı şartlar altında bulunması ruhi varlığın, özellikle şuuru dünya ortamı kadar daralmış ruhi varlığın da etkilenmesine yol açar. Şuuraltı, hastalık ve dengesizlik belki de fiziki hastalığın çok üstünde bir değere sahiptir.

Buradan da anlaşılıyor ki, tam sağlıklı olabilmek bir evrim sorunudur. Vücudun tüm organizatörleri arasında sağlam bir dengenin kurulması organizatör varlıkların olgunluğuyla, yani büyük organizatörle ilişki ve bağlantılarının mükemmel olmasıyla, onları çekip çevirebilmesiyle ve büyük organizatörün olgunluğuyla mümkündür. Organizatörlere fiziki ortamlarının sevk ve idaresinde asıl büyük hizmeti veren beyin organizatörüdür. Beyin, tüm organizasyonu sağlayan bir organizatördür, bu yüzden büyük organizatör beyinle çok uyumlu, çok bilgili, olabildiği kadar mükemmel bir ilişki içinde bulunmalıdır. Bunun bedenli insan olarak size yansıması, şuuraltı faaliyetlerinizin disipline edilmiş olması, rahat ve temiz bir geçmişe sahip olarak devam etmiş olması demektir. Hanginiz böylesiniz? Hangi insan söylediğimiz niteliklere sahiptir?

Siz hasta bir beşeriyetin bünyesisiniz! Sizin haliniz toplumun, toplumun hali sizin haliniz gibidir, birbirinizde yankı bulursunuz! Gerçek sağlığınız bireysel sağlığınızla değil, şuuraltı sağlığınızla ve toplum sağlığınızla ortaya çıkar. Elbette bunların kökeni en yüksek düzeyde planetin sağlığına ve organizatörün amacına bağlıdır. Hasta bir sistemin normale dönmesi için, adeta sonsuzluğa sığacak güçte bir faaliyet ve çaba harcanmaktadır. Bu hasta dünyayı, bu dengesi bozuk dünyayı normale döndürmek için, içten ve dıştan hiç durmaksızın uyarmak gerekiyor. Şuuraltı sağlığınız, bu devrede yapabileceğiniz en önemli iştir. Şuuraltınızın yapısı esas olarak üç şeyden ibarettir. 1- Tüm geçmiş enkarnasyonlarınızın bileşkesi olan öz bilginiz. 2- İçinde bulunduğunuz bedene girmenize karar verdirten zorunluluklar sonucunda meydana getirdiğiniz planın gerekleri. 3- Fiziki hayatınızı sürdürürken fiziki alemden size ulaşan çok çeşitli tesirlerin etkisiyle meydana gelen eğrilmeler, bükülmeler, tomurcuklanmalar, oyulmalar, karıncalanmalar. Bunlar elbette ana planınızın birer halidir.

Öz bilginizle bağlantınız, bedenli haldeyken çok aşkın bir evrede cereyan eder. Bu yüzden onun sizinle bağlantısı size pek yarar sağlamaz, onu bir kenara bırakmak gerekir. Ama dünya hayatının planı ve planın gerekleriyle, fiziki hayatınızdan geçen tüm örselenme vasıtaları sizi ilgilendirir. Dışarıdan size ulaşanlar nelerdir? Sezginizle vicdanınız size neyi emrediyor? İşte bazen zıt, bazen uyumlu olan bu iki aslı bulup çıkarmanız gerekiyor. Bunun pratik uygulaması şöyledir: Olayların doğrudan doğruya size bağlı olanları, endirekt kanaldan gelenler, başkaları üzerinde gördüğünüz olaylar ve duyularınız, bedeniniz yoluyla iç aleme ulaşan şeylerdir. Bir de iç alemden dış aleme ulaşan şeyler vardır, rüyalarınızla, sezgilerinizle, vicdanınızla, aniden gelen bilgilerinizle ulaşanlar. Bunlar da ana planın gerekleridir. İşte pratik olarak bunları sabitleyip kontrol edebilirseniz, anlamlandırıp yorumlayabilirseniz çok sağlıklı bir insan olmaya adaysınız demektir. Planınızın en iyi şekilde nasıl uygulanacağını bildiğiniz zaman, vücudunuzun en iyi şekilde nasıl hizmet görebileceğini de bilirsiniz.

Kaynak: Sadıklar Plânı-Celse: 154Eklenme Tarihi
16.12.2013 21:28:45