Ruhsal Planlar

Ruhsal ortak alan organizasyonuna biz ruhsal plânlar ismini veriyoruz.

Demek ki, ortak alan şuuruna sahip olan varlıklara, hepsi birbirine şuursal bakımdan bağlı olan varlıklara ruhsal plân ismini veriyoruz. Her varlık kendisine göre bir plâna bağlıdır.

Bizim şuursal olaylarımızın büyük bir kısmı, plânımızda mevcut olan hadiselerle, onların bize göndermiş olduğu uyaranlarla, empülslerle, sevklerle, rüyalarla, sezgilerle, vicdani itişlerle hatta nefsani itişlerle doludur.

Nefsani itişler yoluyla elde edeceğiniz tecrübeye de ihtiyaç vardır, acının getirdiği halete de ihtiyaç vardır. Her şey pozitif alanla elde edilmez ama ilerlemeye, gelişmeye yönelik olduğu için her negatif sonunda pozitife dönüşür.

Neden ? Çünkü elde edilen tecrübenin sonucunda siz işin doğrusunu görürsünüz.

Kaynak: Sonsuzluk Yolcusu-Evrensel İnsan –Sayfa:202  Ergün ArıkdalEklenme Tarihi
17.12.2013 03:25:41