Olaylar ve Nedensellik İlkesi

Verdiğimiz bu bilgiler gösteriyor ki öz bilgileri arttıran nedensellik ilkesi ile kıyas bilgisi, bu işlevlerin ancak olay yoluyla yapmaktadır.
 
Olaylar olmayınca ne nedensellik ilkesi irdelenebilir, ne kıyas bilgisi anlaşılabilir, ne de bunların birbirine bağlantısı söz konusu olabilir. Öyleyse kıyas bilgisine devam edebilmek için ilk önce olaylar üzerinde durma zorunluluğu meydana geliyor.
 
Bilgilerin ve öz bilgilerin elde edilmesi ve bunların sonucu olarak da tekâmül ün kazanılması için gerekli olan esaslı malzemelerden birisi ve hatta birincisi olaydır.
 
Olayların içinde doğrudan ya da dolaylı olarak yaşamak gerekmektedir. Olayların ortaya çıkması birçok sebebe bağlıdır. Fakat her şeyden önce olaylar sebep sonuç yasası hükümlerine göre gerçekleşirler.
 
Aslında olayların öz bilgiyi doğurabilmeleri de onlardaki sebep sonuç ilişkilerine, idraklerin kıyas yoluyla uyum sağlayabilme derecelerine bağlıdır. Ateş çocuğun elini yakar, çocuk bu ıstırabı duymuştur. Onun ateşten elinin yanması, eliyle ateşi tutmasından ileri gelmiştir.
 
Eğer çocuk bu yanık duygusu etrafında toplanan olaylar arasındaki sebep sonuç bağlarını idrak edebilirse öz bilgi bakımından onun alacağı sonuç başka olur, edemese yine başka olur.
 
Yani idrakin bu olaydaki sebep sonuç bağlantılarına uyum oranında bilgiler ortaya çıkar ve ruha yansır.

Kaynak: İlâhi Nizam ve Kâinat  – Sayfa:122,123 Bedri RuhselmanEklenme Tarihi
18.12.2013 02:53:02