Maddenin Bilgisi

Maddenin bilgisini elde etmek demek, madde düzeyindeki şuur hayatını  yaşamak, şuuru genişletmek, şuuru yaşamak, bu şuurun bize vermiş olduğu bilgileri, anlayışları kavrayabilmek, onları kullanabilmektir. ’Maddenin bilgisi, ıstırap çekmeden elde edilemez mi?’ diye sorulmuş. Eğer bir şuur hali içerisine girmişsek bu şuur haline tam olarak girmeden o şuuru nasıl anlayabiliriz ki?

Maddenin bilgisini ıstırap çekmeden elde etmemiz mümkün değildir. Zaten eğer cehdin çaba sarf etmenin adını ıstırap koymamız yanlıştır. Çünkü yeryüzünde enerjinin bir halden bir hale geçmesi olmaksızın yani enerjileri birbirlerine dönüştürmeden birbirine geçirmeden bir enerjiyi bir halden başka bir hale getirmeden bir enerjiden yararlanmamız, bir şeyler oluşturmamız mümkün değildir. Kısacası enerjilerden doğrudan doğruya yararlanmamız imkansızdır.

Basit örnekler bulalım: Yediğimiz bir lokma ekmek, bir potansiyel enerji değil midir? Bu vücudumuza girdiğinde önce dişlerimizle parçalanır bu birinci cehit olur. Tükürük salgılarız bu ikinci bir cehittir. Sonra yutkunma faaliyeti başlar; üst üste kasılmalar açılmalarla çalışan yemek borumuzdan geçer. Dikkat ederseniz bir lokma için bedenimiz devamlı efor sarf ediyor sürekli bir enerji harcıyor. Enerji temin ederken bile enerji harcamaktadır. Aradaki fark ise ondaki enerji fazlalığını oluşturur. Beden tükettiği enerjiyi yerine koymaya çalışır; eğer tükettiğimiz enerjiyi yerine koymazsak sürekli bir şekilde kilo kaybeder ve sonunda ölürüz.

Tükettiğimiz enerjiyi muhakkak yerine koymamız gerekir. Kısacası bir enerji diğer bir enerjiyi dönüştürecektir. Demek ki yaşam içerisinde her şey sürekli bir cehit faaliyet içerisindedir.

Kaynak: Yarınlar İçin Pozitif Yaşam-Sf:294-295 Ergün Arıkdal
 Eklenme Tarihi
17.12.2013 03:36:06