Küresellik: Ortak Alan Şuuru

Ortak alan şuuruna sahip olmak, bugün bütün insanların bağıra bağıra söyledikleri küresellikten başka bir şey değildir. Küreselliğin asıl ismi,’ortak alan şuuru’dur.

Ortak alan şuuruna sahip olduğunuz zaman siz küreleşmişsiniz demektir. Sizin yine vatanınız vardır, milliyetiniz, isminiz, dininiz, her şeyiniz vardır ama aynı zamanda da bu dünyanın bizim ortak alanımız olduğu bilinci vardır.

Ortak alanda herkes dengeli bir şekilde davranmak, birbirine hayat hakkı tanımak, faydalı olmak zorundadır.

Birisi diğerine zarar verecek bir harekette bulunuyorsa o, ortak alan şuuruna sahip bir varlık değildir. Şuurlu olanlar o kimsenin de ortak alan şuuruna dahil olmasını sağlamak mecburiyetindedir.

Bugün dünyada yapılan birçok mücadelenin sebepleri altında bunlar yatar.

Plânsal tekâmüle gelince; bu, çok özel bir kavramdır ve tam bir metapsişik bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak: Sonsuzluk Yolcusu-Evrensel İnsan –Sayfa:199  Ergün ArıkdalEklenme Tarihi
17.12.2013 17:17:58