Karma Nedir?

Karma, varlığın fiillerinin onun gelişimine uygun düşmeyen bir rotada hareket etmesi dolaysıyla bir telafi programının devreye girmesi demektir.

Davranışlarımızı, İlâhi İrade Yasaları’na uygun olarak telafi etmeyi becerebilmek, bunları tam manasıyla öğrendikten sonra kendi varlığımızda bu İlâhi İrade Yasaları’nın birer suretini yaratmak, gelişimimizin temelini teşkil eder. Elbette bir geçmiş hayat, bir şimdiki hayat, bir de gelecek hayat vardır.

Geçmiş hayatlarımızda, İlâhi İrade Yasaları’nın uygulanmasında bazı başarısızlıklar yaşamış olabiliriz. Bilgi eksikliğimiz sebebiyle uyum sağlayamadan yaptığımız birtakım yanlış işlemler olabilir.

İşte bu uyum sağlama mecburiyeti sebebiyle bize birtakım telafi olanakları sağlanır. Telafi olanakları da tekrar doğuşumuzla elde edeceğimiz imkanlar arasındadır. Bazen de tekrar doğmadan aynı hayat içerisinde eğer gerçekten böyle bir gayret gösterebiliyorsak önümüze yeni yeni imkanlar çıkarılır. Her şeyin muhakkak gelecek hayatta tamamlanması şart değildir.

Birçok husus bu hayatta da büyük olanak olarak önümüze çıkar. Fakat insanlık olarak genellikle şurada yanılıyoruz. Bir uyumsuzluk göstermişsek, bu uyumsuzluğun kadrosu belli ise biz bunu çok katı bir şekilde ele alıyoruz.

Halbuki hologramik bir anlayış içerisinde düşünebilsek birçok imkan olduğunu görürüz. Biliyorsunuz hologram yoluyla çekilmiş olan bir filimin bir milimetre karesiyle, o filmin on santimetre karesi arasında hiçbir fark yoktur. Bir milimetre karesi üzerinde yaptığımız değişiklik veya bir milimetre karesinden elde ettiğimiz bilgi, on santimetre karelik bilgiyi bize aynen aktarır.

O halde telafilerimiz söz konusu olduğunda da bir olayı bire bir yerine getirmemizin şart olmadığını söyleyebiliriz. Bazı eksikliklerin tamamlanması, bazı uyumsuzlukların yerine getirilebilmesi bakımından çok samimi ve içten bir çaba ile o olayın çok minik bir parçasını halletmiş bile olsak, sanki bütünü halletmişiz gibi bir sonuç elde ederiz. Aynen hologramik bir parçanın incelenmesinde olduğu gibi bir santimetre karede yapılan bir işlem, on santimetre karede yapılan bir işlemmiş gibi sonuç verir.

Kaynak: Ergün Arıkdal  Sonsuzluk Yolcusu Evrensel İnsan -Sf:219-220Eklenme Tarihi
17.12.2013 09:17:58