İhtiras ve Nefsaniyet

Hayatın bayağı, adi, çirkin gerçekleri karşısında, insanların büyük bir kısmını etkisi altında tutan ihtiras ve nefsaniyetin, beyinleri nasıl yozlaştırdığını görüyoruz. İnsanın uzun geçmişiyle uzun geleceği arasındaki bağı biçimlendiren şimdiki insan, ebedi insan modeline uygun bir prototip, öncül örnektir.

Evrensel yetkinliğe sıçrama, “aydınlanmamış", “bilgisiz” insana vaat edilmiş olmasaydı, hayatın, asalak, anlamsız, aptal ve aldanıcı yaratığı, kimyasal insanı neden koruduğuna bir anlam vermemiz olanaksız olurdu. Evrensel yetkinliğe sıçrama, tekamül sürecinde, kapsamı ve etkinliği artan yeni bir röle, tesir aktarıcı durumuna geçmektir.

Ümidimiz, hakikatin yalın, tek ve çok açık olmasında. Milyarlarca realiteyi bir tümel realiteye indirgemek olanağının varlığına güveniyoruz. Değişimin, biriken bir değerler birliğinden güç alarak, birden belireceğine inanıyoruz.

Tekamülün tedrici oluşu üç boyutlu zamanda gözlenebilmesi sonucudur. Oysa tekamül buut dışı zamanda bir şimşek kadar parlak ve hızlıdır.
İzafi zamandan, hakiki zamana geçilince tekamül birden gerçekleşir. Hem de pek basit bir moleküler değişimle, ruhun tezahür olanakları hızla değişir.

Kaynak: Ergün Arıkdal Ruhsallık Üzerine DenemelerEklenme Tarihi
16.12.2013 05:33:16