Hadiselerin Münasebeti

İnsan bilgisi ve duygusu ile tesadüfi görülen hadiselerin münasebeti:

Hadiselerin illetleri hakkında tam bir bilgiye sahip değiliz. İllet netice zincirinin halkaları bizler için kopukluklarla doludur.

Bu sebepten de hadiselerin tesadüfen ortaya çıktığını iddia etmek gibi gayrı ilmi bir düşünceye sahip olmaktayız.

Hadiseler, aslında illet netice kanunu gereğince doğa kanunlarına uygun ve onların belili kıldığı neticeler halinde sonuçlanırlar; ayrıca bu sonuçlanış, sadece kanunlara tabi oluş şeklinde olmayıp belirli bir maksat ve gayeye hizmet edecek şekilde şuurlu ve plânlanmış bir tertip eseri ortaya çıkar.

<…Sözde tesadüfi görülen fakat arkasında bir takım şuurlu amaçları gizleyen olayların en iyi misalini hipnotizmada görürüz…>

<…İlletsiz hiçbir iş yoktur, fakat illetlerini bilmediğimiz sonsuz işler vardır. Ve insanları tesadüf hurafesine inandıran âmil de işte bu bilgisizliktir…>

Kaynak: Bedri Ruhselman-Ruh ve Kâinat-Sayfa:98Eklenme Tarihi
17.12.2013 15:31:53