Esneklik ve Uyum

Uyum ve esneklik süreçlerinin her an hakim olduğu madde âleminde ayakta kalabilmenin yolu duygularımızı kontrol edebilmekle başlar.
Uyum ve esneklik, bütün benliğimizde sonsuz enkarnasyonlar süresince ulaşılması gerekli olan bir hedeftir.

Her merhalenin, her yeni ufkun, ulaşıldıkça genişleyen varlıksal mekan icaplara uyum sağlamak ve bunun için de her yönüyle esneklik gösterebilmek gerçek bir yok oluştur.

Gerçek kendini tanımak nedir, kimdir ya da ne ve kim sorularının aşılmasından sonra gelen varlık şuurunun içinde BÜTÜNLÜĞÜN  bir bütünleyicisi olduğunun farkına varmadan bir Bütünleyici olmaktır.

Bir’lik şuurunun içinde erimektir. Elbette güneş battığı yerden doğacaktır!

Madde âleminin güneşi insan şuurundaki yansımasıyla ateşten bir top gibidir…

Mana olarak ise maddi güneş, mantal âlemdeki güneşin bir gölgesidir. Hayatın muhtaç olduğu fizik enerjileri maddi güneş nasıl sağlıyor ise mantal hayatın muhtaç olduğu enerjiyi de mana güneşi sağlıyor.

Enkarne Ruhun, Varlığın şu fizik realitedeki ihtiyaçlarının temini sırasında ortaya çıkan teşevvüşünün son bulmasının ardından doğacak olan Bilgi Güneşi

Yüce Işık mana güneşi olarak doğacaktır.

Kaynak: Ergün Arıkdal, Ruhsallık Üzerine Denemeler-Sf:165,166Eklenme Tarihi
16.12.2013 15:25:41