Enerji Üretmeyi Öğrenerek Yaşamak

Bir meselenin eğrisini, doğrusunu anlama gayretini kendi varlığımızda sürdürebilirsek, böyle bir arzu ile yaşarsak, muhakkak ki birçok sorunumuzun idrakine varırız.

Bazen de dışarıda olan bir olay ile içimizdeki sonuç birbirine temas eder. Karşımızda bir vaka olur, bir olay olur, siz onu gözlersiniz ve o gözlemin sonucu ile sizin içinizde bulmuş olduğunuz sonuç birbiri ile çakışır.

Yine bir idrak meydana gelir.

Yani içerdeki sonucun dışarıya vurmasını sağlayan, dışarıda meydana gelen, realitede meydana gelen değişiklikler, olaylar, vakalardır.

Onun için gözlemde bulunmak, daima gözü açık yaşamak lazımdır.

Her gözlemin sonucundan bir şeyler çıkartarak, kendi içinizdeki varlık bilginizle karşılaştırıp, pratikte, o hayat içerisinde uygulayabileceğiniz bir enerjetik alan yaratmak da mümkündür.

Şuuraltına yahut şuurdışına kaymış olan bilgilerimizin, orada adeta ardiyeye atılmış şekilde duran, istenmeyen eşyalar veya istenmeyen kitaplar olmadıklarını; onların, daima üzerinde çalışılmakta olan kıymetli şeyler olduklarını bilmeliyiz.

Kaynak: Yaşamın Amacı Kendini Bilmek - Ergün ArıkdalEklenme Tarihi
18.12.2013 03:01:21