Devre Sonu

CELSE: 133   11.09.1970

Dünyanızın son devresi, bir laboratuvar deneyini andırır şekilde çok karmaşık deneylerin yapıldığı bir devredir. Evrenin birçok yerinde, sizinki gibi bir kaderi taşıyan mekanlar vardır. Şunu demek istiyoruz, laboratuvar görevi yapmak aşağılık bir durum değildir, hemen hemen her planet bu evreleri geçirmiştir veya geçirecektir. Bu laboratuvarlarda derin araştırmalarda bulunan varlık dizileri parça parça, dalga dalga büyüyüp genişleyerek ait oldukları planetlerin dahiline girecekler ve gerçek ihtiyaçlarının ifadesi olan gerçek deneylerini yapacaklardır. Demek oluyor ki burası bir seçme, bir öğrenme, bir alıştırma yeridir. Bu durum dünyanızın bir gereğidir, kozmik yaşı bunu gerektiriyor.

Gerçekten de çok daha sonra o değişik bir laboratuvar kimliğinden çıkıp standart bir sınav, öğrenim ve yaşama alanı haline gelecektir, bu geçicidir. Böylece amacı ve fonksiyonu size göre açıkladık.

Varlık, beşer düzeyine kadar bitkisel ve hayvansal planlardaki deneyimlerini başka planetlerde tamamlamıştır. Bir bitki, bir hayvan organizmasını kullanabilecek hale gelmek için ille de bir kurt olmak veya mısır tarlasında enkarne olmak şart değildir evladım! Bu bir şuur kuşatması ve bilgidir, bunu enkarne olmadan ruhsal yaşantınız içinde de yapabilirsiniz. Siz deneyci yaratıklarsınız, sırf kendinizi denemek için kendinizi daraltarak, karartarak daha kaba maddi bir organizmanın içine nüfuz eder, onun imkanlarıyla evrenin başka sırlarını, bilgilerini almaya çalışırsınız! Mekanizma bu kadar basittir. Eğer gerekirse geçici bir süre için bir maymunun, bir aslanın yaşamını derinden gözlemlemek için ona hulul (içine girme) edebilirsiniz. Bu durum bir reenkarnasyon değildir, gerileme de değildir.

Siz deneycisiniz, sizlerden daha yüksek şuur zenginliğine sahip olgun bir varlık pekala medyumunuza enkarne olmuyor mu? Medyumun zihni ve sözüyle, onun fiziki ve elektriki alanıyla ilişki kurup sizler üzerinde deneyim yapmıyor mu? Mekanizmalar, İdareci  Fonksiyoner Gruplar sizi ve toplumlarınızı neyle sevk ve idare ediyorlar sanıyorsunuz? Bu yüzden kutsal kitabınız Kuran’da, “size şah damarınızdan daha yakınız” denmiştir, bu sözün bir anlamı da budur. Fonksiyoner İdareci Mekanizmalar varlıklara enkarne olmuşlardır, onlarla görür, onlarla işitir, onlarla söyleşirler ve onları bu derece yakından izleyip geliştirmeye çalışırlar. Onların insana enkarne olmaları bir gerilik midir? Öyleyse sizin de enkarne olmanız bir gerilik sayılmaz. Bu anlattığımız konular evrim sürecinin, oluş mekanizmasının yeni bir açıklamasıdır. Dikkatle üzerinde durunuz, peşin fikirlerinizi terk ediniz.

Sadıklar Plânı Celse:133  Tarih: 11.09.1970Eklenme Tarihi
17.12.2013 09:21:31