Bugün İnsanlık Ne Durumdadır!

Bugün durum nedir? İnsan akılına yöneltilen hakikatler insanı amele sevk etmiyor akıl ve amel erdemle desteklenmiyor ve böylece manevi yolda bir ilerleme kaydedemiyor.

En parlak akli bilgiler ve bilimin diktatoryası bile faydasızdır. Ruhsal tembellik ve atalet, gösteriş bencillik açgözlülük ve iki yüzlülükle birleşen dünya bilgisi bir hiçtir.

Ahlaki yetersizlik ve nazari cahillik içine boyuna kadar gömülmüş olan insanlık paradoks ve çelişki içinde ve bütün çağların okuryazarı olarak önü alınmaz bir gevezeliğe tutulmuş tarihin hiçbir devresinde bu kadar ırak ve anlamsızlık açısından rekabet edilmesi mümkün olmayan garipliğe sahne olmamıştır.
Hiçbir kurtarıcı teze sahip olmayan milyonlarca yazılı eser. Sadece günü hoşça geçirmeye hizmete etmekten başka bir şey yaramıyor. İnsana aslından uzaklaştırmaya yanlış fikirler aşılamaya modern görüş sınırları içine hapsetmeye yarıyorlar.

Modern insanın kendi kusurlarını görmezlikten gelmesi çok ilginç bir durumdur bu idraksizlik insanın kendi gerçek tabiatını anlamasından Başarsızlıktan kaynaklanıyor olması.

Eğer kendi tabiatını anlasaydı temsil ettiği ilahi ideali de anlardı yirminci yüz yılın insanı ilahi merkezden uzaklaşmış, bağlı olduğu planla olan dikey rabıtası yitip gitmiştir.

İnsanın ruhsal dünya ile fizik dünya arasındaki, aracılık fonksiyonu çoktandır yerinde sayıyor ehliyetsizliği bellidir merkezden uzaklaşan insan çevrede duran yaratık halinde kalmış iş birliği yapabilme yetisini kaybetmiş sevgi ve dostluktan mahrum yaşamaktadır.

Kaynak: Ruhsallık Üzerine Denemeler - Ergün ArıkdalEklenme Tarihi
16.12.2013 11:25:41