Bilgi Bir Anahtardır

Bilgi bir anahtardır. Sürekliliği ve genişliği vardır. Kendi kendini açabilir.

Bilginin dışarıya ve içeriye doğru olan hareketlerinin sonunda yayılımın genişliği ve yoğunluğu gibi durumlar ortaya çıkar. Bilginin geniş zeminler üzerinde dağınık halde bulunduğunu; içeriye doğru olan yayılımlar sırasında da bilgi yoğunluğunun artması sebebiyle zemin daralmasına sebep olduğunu biliyoruz.

Böylece en uç noktalara kadar ulaşarak kendi bünyesinde‘ için için yayın yapma ‘imkanı her zaman mevcuttur.

Burada önemli olan husus ’zeminlerin’ etkisidir. Yani bilgi yayıldığı zeminlerin etkisinde kalarak ve zemin yorumlarına bağlı kalarak yayılabilir. Ama ne olursa olsun ‘asli özelliklerini asla kaybetmezler.

Her türlü yorum ve simgeleşmeye maruz kalarak somutlaştırılmalarına rağmen bilgi iletişimi sürer.

Zemin ihtiyaçlarından doğan yorumlar ve bilginin yorumlar çeşitlenmesi ihtiyaçların bir noktaya kadar karşılanması ihtiyacından doğmaktadır.
Fakat zemin ihtiyacı olan yorumlar ‘esas olan bilgi’yi yok derecesine bir aşırı genişleme hali gösterirse ‘geriye dönüş’ icabı yerine gelir. Bunlar yani ’geriye dönüş’ eğilimi içinde yayılan bilgiler kendilerine ‘marazi zeminler' hazırlar. Yozlaşma budur ister toplum, ister birey olsun…

Kaynak: Ruhsallık Üzerine Denemeler-Sayfa:166 Ergün ArıkdalEklenme Tarihi
17.12.2013 09:33:16