Başarısızlıklar karşısında teşebbüslerin kıymeti

Başarısızlıklar Karşısında teşebbüslerin kıymeti

Bir boksör ne kaçmakla ne de hasmının yumruklarına başını uzatıp beklemekle başarı sağlayamaz. Teşebbüslerden korkmayacağız.

<…Her teşebbüsün neticesinde başarısızlık mümkündür…>

Ama bizi korkutmamalıdır.

<…Yeter ki hiçbir teşebbüsümüz vicdanımızı en ufak bir mikyasta bile incitebilecek kötü maksatlara matuf olmasın…>

İyi niyetle girişilecek her teşebbüs, ruhun kuvvetlenmesi için lüzumludur.

Başarısızlıklarımız bizi yeni teşebbüslere girişmemizi sağlayan bir kamçı niteliği taşımalıdır.

Galibiyeti iyi niyet temin eder; iyi niyeti ise vicdan tayin eder.

Vicdanın sesi yolunda başarısızlığa uğramış bir insan gerçekte başarılı olmuş sayılır.

Kaynak: İlâhi Nizam ve Kâinat-Sayfa:197 Bedri RuhselmanEklenme Tarihi
18.12.2013 03:12:18